Thông báo thay đổi API kết nối đến Hệ thống Snappy

S
Hoàng Sơn - 17:21 30/11/22

Kính gửi quý đối tác,

Để tối ưu trải nghiệm người dùng, đội ngũ phát triển sản phẩm Snappy sẽ tinh chỉnh dữ liệu trả về của một số API.
Các thay đổi sẽ được áp dụng vào ngày 12/12/2022. Nếu quý đối tác sử dụng các API liên quan vui lòng cập nhật lại API theo mô tả chi tiết bên dưới.

  • API https://api.snappy.vn/#login dữ liệu trả về bỏ các trường dữ liệu addresses, users, packages print_patterns trong mỗi item của mảng businesses.
  • API https://api.snappy.vn/#get-all-businesses dữ liệu trả về bỏ các trường dữ liệu addresses, users, packages và print_patterns trong mỗi item của mảng businesses.
  • API https://api.snappy.vn/#get-a-specific-business dữ liệu trả về bỏ các trường dữ liệu addresses, users, packages và print_patterns trong object business.
  • API https://api.snappy.vn/#create-business-address cập nhật URL từ POST /snappy/businesses/address/create?access_token=<access_token> thành POST /snappy/businesses/:business_id/addresses?access_token=<access_token>. Dữ liệu trả về khi tạo thành công bỏ các trường dữ liệu addresses, users, packages và print_patterns trong object business.
  • API https://api.snappy.vn/#update-business-address cập nhật URL từ POST /snappy/businesses/address/update thành PUT /snappy/businesses/:business_id/addresses/:id. Dữ liệu trả về khi cập nhật thành công bỏ các trường dữ liệu addresses, users, packages và print_patterns trong object business.
  • Thêm API https://api.snappy.vn/#get-all-business-addresses thay thế cho trường addresses đã bỏ đi trong các API trên.

Snappy xin chân thành xin lỗi quý đối tác vì sự bất tiện này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến các kênh hỗ trợ của Snappy Express:

Trân trọng!